HTUHC UTBILDNINGSTEG

 on-ice och off-ice träning

 

U10

 • LEKSTADIET !!
 • Optimal period för kordination ( ABC pärme )
 • Lära ”sports skills” prova på andra sporter ( gymnastik,löpning, fotboll osv )
 • Off ice träning max 30min 1-2 gång i veckan / skall vara ROLIGT
 • On ice träning 50-60min : 20 min skridsko teknik, station träning ( klubbteknik,tävlingar, smålagsspel )
 • Individuel utveckling ( inget spelsystem )
 • Nivå anpassa grupperna
 • 2-3 Träningar i veckan

 

 

U11/U12

 • SKAPA GODA VANOR!!
 • Off ice träning ( ABC pärme  )
 • Off ice 2-3/ggr i veckan, max 45min
 • Teori 1-2/ggr i månaden
 • Fortfarande fokus på individuel utveckling
 • Närkampspelet en viktig del av tränigen ( lära rätt )
 • Spelförståelseträningen ( basic )
 • On ice träning 50-60min : 20 min skridskoteknik, station träning ( klubbteknik, tävlingar, smålagsspel )
 • Nivå anpassa gruppererna
 • Träning 3-4/ggr i veckan

 

 

U13/U14

 • LÄRA SIG TRÄNA!
 • ” Bygga motorn” ” Optimal period att träna koordination,motorik,teknik,SNABBHET,STYRKA och rörlighet ”(ABC pärme )
 • u14 HTUHCs fyskompendium del 1 ( Stefan Thomsson )
 • Aerob träning
 • Off ice 2-4/ggr i veckan, max 60min
 • Teori 2-3/ggr i månaden
 • Spelförståelseträning och spelpositioner övningar ( anfallare/försvarare )
 • Individuel utveckling före lagets spel-system
 • Skridskoteknik 20min ( högre krav,ex skridskoteknik med puck eller i övningar )
 • Stationsträning ,halvplans övningar.
 • Smålagspel

 

U15/U16

 • ” BYGGA MOTORN” ” Optimal period att träna koordination,motorik,teknik,snabbhet,STYRKA och rörlighet ”
 • HTUHCs fyskompendium del 2 ( Stefan Thomsson )
 • Aerob och anaerob träning
 • Off ice 3-4/ggr i veckan
 • Teori 2-3/ggr i månaden
 • Skridskoteknik i stationer eller i övningar
 • Stationträning och spelpositions träning
 • Smålagsspel och helplan spel
 • Individuel utveckling och hockey specialicering börjar
 • spelspelsystem ( basic )
 • Power play/Box play
 • Träningsnärvaro ökar

 

J18

 • LÄR DIG ATT TÄVLA VILJA VARA BÄST”
 • ” Optimize the engine ”
 • HTUHCs fyskompendium del 3 ( Stefan Thomsson )
 • Aerob och anaerob träning
 • Off ice 4-5/ggr i veckan
 • On ice 3-5/ggr i veckan
 • Anpassade träningar till anfallare och försvarare
 • Smålagsspel och helplansspel
 • Individuel utveckling 50%, lag utveckling 50%
 • Spelsystem,Power play,box play osv.
 • Träningsnärvaro ökar
 • ELIT SATSANDE 

 

NÄR UTVECKLAR VI VAD?

 

Grundperiod

 • > 7 år, Koordination grundfärdigheter
 • 7-10 år. Koordination balans, kombinerade rörelser
 • 10-14 år Snabbhet frekevens, Koordination avancerad,reaktion,balans,precision. Uthållighet Styrka grund,snabb(guldåldern för att lära sig)
 • Förberedande
  • *15år-? Uthållighet aerob/anaerob.StyrkaSnabbhet aktion. Koordination
  • ?-18-20 år Uthållighet aerob/anaerob. Styrka grund,uth,snabb,max, tillväxt. Snabbhet aktion,max
 • Prestation
  • 20 – år. Uthållighet ffa anaerob. Styrka ffa MAX-Snabbhet acceleration

 

ÅRSHJULET

 

 • Hockey
 • A: Testperiod (April-Maj)
 • B: Uppbyggnadsperiod (Maj-Augusti, individfokus)
 • C: Försäsong/Förberedelseperiod (aug-Sept, Individ och lagfokus)
 • D: Prestationsstadie,Säsong (sept-April, ++lagfokus, + individ)

+ träningsperioder

+ återhämtmningsperioder

+ stickkontroller

 • D+: Peak-period (lagfokus)

 

 

 

Vi tänker långsiktigt
och
tränar brett!