Styrelsen 2023-2024

Nu har föreningens årsmöte hållits och ny styrelse är vald för kommande säsong 2023-2024. Hans Waara förtsätter som föreningens ordförande. Övriga styrelsemedlemmar som valdes in: Riikka Koskela, Hanna-Leena Koivuranta, Magnus Haara, Jussi Mikkola, Peter Wittikko, Sari Angeria-Haara, Hanna Keränen och Nadja Lukin samt Irina Kangastie och Jaakko Kristo som suppleant. Vuosikokous on pidetty ja uusi […]

Continue reading