Hans Waara – Ordförande    Tel: +46 70 379 3786
Riikka Koskela
Magnus Haara
Jussi Mikkola
Hanna Keränen
Sari Angeria-Haara
Nadja Lukin
Peter Wittikko
Irina Kangastie (suppleant)
Jaakko Kristo (suppleant)