Historia

HaparandaTornio Ungdomshockey Club bildades en kväll i Mars 2012 då några hockeyföräldrar samlades och ville skapa en förening med traktens hockeyutövande ungdomar i fokus. Vi hade under en längre period känt att det behövdes ett komplement till de befintliga föreningarna som kunde bedriva en verksamhet utifrån ungdomarnas behov.

Stor vikt har också lagts vid att skapa en förening som ska vara “gränsöverskridande” då vi geografiskt agerar vid en landsgräns mellan Sverige och Finland, därav också namnet, föreningens aktiva är m.a.o. representerade av både Svenska och Finska ungdomar.

Föreningens absoluta målsättning är att bedriva en kvalitétsfylld verksamhet där alla resurser skall komma ungdomarna tillgodo. HaparandaTornio ungdomshockey Club ska ge förutsättningar till alla hockeykillar och tjejer att i största möjliga mån få den bästa av utbildningar för att bli hockeyspelare. En röd tråd är även vikten av att alla är lika mycket värda, ungdomarna ska känna sig trygga i föreningens gemenskap. Läs gärna dokumentet “målsättningar” för att bekanta Er med föreningens ideologi.

Vi har också lagt ner stor energi att få en stark styrelse där samtliga i föreningen förekommande lag är representerade, alla föreningens lag och ungdomar är lika mycket värda!. Vi kommer också att satsa resurser på att få tjejer intresserade av att börja spela ishockey då vi anser det vara viktigt att även tjejer får den möjligheten.

Verksamheten kommer att vara från hockeyskola till J 18 serien. För att kunna ha en hög utbildningskvalité kommer tränarnas kompetens att prioriteras, samtliga tränare och coacher kommer att ha en hög utbildningsnivå, förbundets tränarutbildningar kommer att genomgås under sommarperioden.

Vi hälsar härmed alla killar, tjejer och föräldrar välkomna till HaparandaTornio Ungdomshockey Club!