Simon Wittikko

Number16
NameSimon Wittikko
Birthday26/04/2006
Age17
TeamU16
Hometown Haparanda