Simon Wittikko

Number46
NameSimon Wittikko
Birthday26/04/2006
Age14
TeamU15
Hometown Haparanda