Medlemsavgifter

Enskild: 100 kr / 11 €
Familj: 200 kr / 22 €

Betala in medlemsavgiften på vårat bankgiro:

Sverige: 862-9388
Finland: FI 70 3131 1000 9946 51

BIC/SWIFT: HANDFIHH

Namn / Nimi

Gatuadress / Lähiosoite

Postadress / Postiosoite

Telefon / Puhelin

Epost

Medlemskap / Jäsenyys
Enskild / YksityinenFamilj / Perhe

Barnets namn och Född år / Lapsen ikä ja Syntymävuosi